Tất cả tin tức

( Có tất cả 2 bài viết )
Ý nghĩa của việc trưng bày mô hình thuyền buồm trong nhà
16
Th03

Ý nghĩa của việc trưng bày mô hình thuyền buồm trong nhà

Biểu tượng thuyền buồm từ lâu đã gắn liền với ý nghĩa " thuận buồm xuôi gió " tức là mong muốn mọi công việc được thuận lợi, xuôi chèo mát mái , gặp khó khăn nào cũng vượt qua. Bởi vì chiếc buồm tượng trưng...